Toeristisch Recreatief Beheer Hattem
© copyright  TRB BV 2014 - Toeristisch Recreatief Beheer BV - Verlengde Parklaan 14- 8051 VB - Hattem - bert.dopmeijer@trbeheer.nl
Haalbaarheidsonderzoek Toeristisch Recreatief Beheer staat al jaren bekend als een expert in het uitvoeren van haalbaarheidsonderzoeken voor: Startende recreatieondernemers Recreatieondernemers met uitbreidingsplannen Ondernemers die voor upgrading een herfinanciering van de onderneming overwegen Projectontwikkelaars die een recreatieproject willen opzetten. Vaak is er voor het starten of het uitbreiden van een onderneming financiering nodig van een bancaire instelling. Deze instelling toetst de plannen en kredietwaardigheid van de ondernemer. In de meeste gevallen moet u als ondernemer uw plannen ook laten toetsen door een onafhankelijk adviesbureau zoals Toeristisch Recreatief Beheer. Om teleurstelling en vertraging van uw plannen te voorkomen raden wij u aan het haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voordat u uw plannen indient bij de bancaire instelling. Tijdens de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek wordt er gekeken naar het gehanteerde concept, er wordt een uitgebreide marktanalyse uitgevoerd en de bedrijfseconomische haalbaarheid van de onderneming wordt berekend. Mochten uw plannen niet haalbaar blijken biedt Toeristisch Recreatief Beheer u praktisch advies om het plan wel haalbaar te maken.
Rendementsberekeningen Toeristisch Recreatief Beheer draagt rendement hoog in haar vaandel. Wij willen ondernemers helpen efficiënt te ondernemen om zo meer ondernemersbeloning te behalen en daarmee meer plezier in het ondernemen te krijgen. Recreatieondernemingen kunnen het rendement verbeteren door enerzijds de kosten te verlagen en anderzijds de omzet te verhogen. Voor het verlagen van de kosten gaan wij kijken waar eventueel bespaart kan worden door efficiënter te werken, beter in te kopen of te bezuinigen op energie. Het verhogen van de omzet kan geëffectueerd worden door bijvoorbeeld marketingactiviteiten te bezigen, prijsplannen en bungalowmix aan te passen en uiteraard door de kwaliteit van het totale recreatieproduct en dienstverlening te verhogen. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om binnen uw organisatie zwakke elementen op te sporen en te verbeteren of om kansen die u onbenut laat aan te grijpen. Wij maken een scherpe analyse van uw situatie en geven praktische adviezen die zich vaak op korte termijn terug laten verdienen. Hierdoor kunt u uw rendement verbeteren door ofwel faalkosten te besparen ofwel uw omzet te verhogen. Door deze rendementsverbetering zal u meer plezier krijgen in het ondernemerschap.  
Kwaliteitsanalyse In de gastvrijheidssector hangt succes vaak af van de kwaliteit die geboden wordt. Dit kan gaan over producten en ook over diensten die geleverd worden. Bedrijfsblindheid kan ervoor zorgen dat u als ondernemer moeite heeft met het zien van eventuele knelpunten binnen de organisatie. Toeristisch Recreatief Beheer kan een analyse doen van de operationele activiteiten binnen uw organisatie om zo tot de formulering van een doel en een aantal subdoelen te komen teneinde de kwaliteit naar een hoger platform te tillen. Het advies dat wij geven en de daarbij horende procedures maken dit mogelijk. Toeristisch Recreatief Beheer kan u desgewenst ook helpen bij het implementeren van deze procedures door begeleiding of door het aanbieden van interim management. Toeristisch Recreatief Beheer heeft door haar jarenlange ervaring en deskundigheid in leisure de vaardigheden in huis om uw bedrijf te ondersteunen op allerlei vlakken door middel van interim management. Hierbij valt te denken aan het oppakken van managementtaken op basis van fulltime of parttime inzet. Voor meer informatie over de mogelijkheden op gebied van (part time) interim management kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  
Contact ons Producten

Strategische adviezen

Toeristisch Recreatief Beheer kan u ondersteunen en adviseren met de volgende activiteiten en diensten:
Welkom Activiteiten Producten Expertise Projecten Contact Producten