Toeristisch Recreatief Beheer Hattem
© copyright  TRB BV 2014 - Toeristisch Recreatief Beheer BV - Verlengde Parklaan 14- 8051 VB - Hattem - bert.dopmeijer@trbeheer.nl
Beleid Het beleid van een organisatie is de kern van waaruit deze recreatieve organisatie opereert. Het beleid van de organisatie staat voor het geheel aan opvattingen over de te realiseren doelstellingen, samen met de in de tijd uitgezette acties en de daarvoor benodigde middelen om deze doelstellingen te bereiken. Toeristisch Recreatief Beheer kan u als ondernemer helpen om uw doelstellingen te formuleren en daaraan acties te koppelen. Wij kunnen u hierin begeleiden al naar gelang uw behoeften.
Visie ontwikkeling De visie van een onderneming is het vastgestelde toekomstbeeld. Het hebben van een visie is belangrijk om te bepalen wat men wil bereiken op de lange termijn. Belangrijke vragen bij het vaststellen van een visie zijn: waar staan we voor, wat verbindt ons, wie willen we zijn en wat is essentieel in onze houding. Toeristisch Recreatief Beheer hanteert de “alle partijen tevreden driehoeksgedachte” om tot de kernwaarden van een organisatie en haar stakeholders te komen om zo een sterke visie te ontwikkelen. Gasten, financiers en personeel moeten allen tevreden zijn. Toeristisch Recreatief Beheer kan u helpen deze vragen te beantwoorden om vervolgens een visie te formuleren met hieraan gekoppelde doelstellingen. Uiteraard kunnen wij u ook in vervolgstappen ondersteunen door middel van bijvoorbeeld implementatie en begeleiding.  
Conceptontwikkeling Als startende ondernemer of als u plannen heeft om uw onderneming uit te breiden, is een parkconcept cruciaal: het concept is een idee wat vooral bedoeld is om uw visie weer te geven. Tegenwoordig is het belangrijk uw (potentiële) vakantiegasten mee te laten denken om uw concept vorm te geven. Daarnaast moet een goed concept betekenisvol zijn, onderscheidend zijn van de rest en lang meegaan. Het is ook belangrijk dat het concept makkelijk communiceerbaar is met de media en de consument. Hiervoor kan het gebruik van social-media nuttig zijn. Toeristisch Recreatief Beheer is gespecialiseerd in het ondersteunen van ondernemingen en organisaties bij conceptontwikkeling. Wij zijn daarbij altijd op zoek naar innovatieve ideeën zodat onze opdrachtgevers altijd over een uniek concept kunnen beschikken. Hierbij verliezen we uw financiële situatie en de haalbaarheid van het concept nooit uit het oog. Wij hanteren duidelijke principes om tot de kernwaarden van een organisatie en haar gasten en leveranciers te komen om zo sterke (belevings-) concepten te ontwikkelen.  
Contact ons ACTIVITEITEN

Strategische adviezen

Toeristisch Recreatief Beheer kan u ondersteunen en adviseren met de volgende activiteiten en diensten:
Welkom Activiteiten Producten Expertise Projecten Contact Activiteiten